Kiikinguinstruktor on isik, kes tagab kiikingu kvaliteedi nii rahvaüritustel kui ka võistlustel. Kiikinguinstruktori kaasamine üritusele tõstab selle mainet ja kvaliteeti. 
Kiikinguinstruktori kvalifikatsiooni omandamiseks peab olema vähemalt 18. aastane.

Kiikinguinstruktor täites oma kohustusi:

  • Ennetab ohtlike olukordade tekkimist;
  • Sekkub ohtlike olukordade esinemisel viivitamatult ning lahendab olukorra;
  • Kinnitab kiikujaid kiigele (nii istudes kui püsti) ning juhendab neid;
  • Suudab hinnata kiige tehnilist seisukorda tagamaks kiige ohutut kasutamist.
  • Muudab vajadusel kiige aisapikkusi;
  • On viisakas ja abivalmis ning jälgib ürituse heakorda;
  • Annab vajadusel lihtsamat esmaabi ja kutsub kiirabi.

Kiikinguinstruktori tunnistuse omandamiseks on vajalik:

  • Eesti Kiikinguiidu poolt läbi viidava eksami sooritamine, kus kontrollitakse instruktorile olulisi teadmisi ja oskusi (teoreetiline ja praktiline osa);
  • Praktika läbimine (osalemine instruktorina vähemalt kahel Eesti Kiikinguiidu poolt tunnustatud kiikinguüritusel).

Tunnustatud instruktorid