Tähtsamad reeglid:

 • Kiikinguvõistlusi võib korraldada nii väljas kui ka siseruumides.
 • Kiikinguvõistlustel võivad osaleda kõik soovijad.
 • Enne võistlemist tuleb võistlusele registreeruda vastavalt võitlusjuhendis sätestatule.
 • Kui mitmel võistlejal on sama algpikkus, läheb varem kiikuma võistleja, kes registreeris oma katse varem.
 • Igal võistlejal on kuni viis katset. Järgmisele katsele saamiseks tuleb eelnev katse positiivselt sooritada.
 • Kiikingus loetakse paremaks võistleja, kes sooritas täisringi suurema aisapikkusega. Võrdsete aisapikkuste korral loetakse paremaks võistleja, kes sooritas sama tulemuse esimesena.

Võistleja kohustused:

 • Pärast katsele kutsumist minema ühe minuti jooksul võistlusriietuses (st ilma soojendusdressita) vastava võistluskiige juurde;
 • Olema kaine ja vastutama oma tervisliku seisundi eest;
 • Kandma korrektset sportlikku riietust;
 • Registreerima maksimaalselt 10 minuti jooksul pärast oma katse positiivset sooritust kohtuniku juures järgmise aisapikkuse.

Võistleja õigused:

 • Vaidlustada võistluse korraldaja, kohtuniku või kiigeteenindaja tegevus, kui ta leiab, et tema õiguseid on rikutud või teda on võrreldes teiste võistlejatega ebaõiglaselt koheldud.
 • Saada uus võistluskatse samal aisapikkusel, kui kiikumise katkestamise põhjuseks oli tehniline rike;
 • Saada kahe katse (sh katkestatud katse) vahel vähemalt 10 minutit puhata;
 • Saada infot võistluse kulu, seal hulgas konkurentide järgmisteks katseteks märgitud aisapikkuste kohta.

Loe rohkem – Kiikingu võistlusmäärustik!