Kiikinguinstruktori praktika vastuvõtmise loa taotlus.

    * väljad on kohustuslikud
    Kinnitan, et esitatud andmed on õiged.