Kiikinguürituste tunnustamine


Eesti Kiikingi Liit tunnustab ja kannab oma ürituste kalendrisse ainult avalikke kiikinguüritusi. Kiikinguürituste tunnustamise eesmärgiks on tagada ürituste kõrge kvaliteet ja professionaalne teenindamise tase.

Kiikingu ürituse tunnustamise tingimused:

  • Kiikingu üritusel viibib instruktorina kohal Eesti Kiikingi Liidu poolt tunnustatud kiikinguinstruktor;
  • Üritus on avalik või toimuv avaliku ürituse raames ning kõigile ligipääsetav (ei tunnustata kinniseid üritusi, näiteks firma suvepäevi vms);

  • Üritusel kasutatakse turvalisuse tagamiseks omavastutuslepinguid;
  • Ürituse korraldaja toimetab peale ürituse toimumist omavastutuslepingud Eesti Kiikingi Liidu juhatuse liikme kätte, kes tagab nende säilitamise EKiikL arhiivis.

Korralajapoolne tunnustatud kiikinguürituste ärajätmine ilma mõjuva põhjuseta  või tunnustamise tingimustest mitte kinni pidamine võib kaasa tuua Eesti Kiikingi Liidu poolse kahjunõude. Võimaliku kahjunõude suurus peab olema  proportsionaalne kiikinguürituse kajastamise mahuga ning selle otsustab Eesti Kiikingi Liidu juhatus.