EKiikLi Ajalugu

Eesti Kiikingi Liit (EKiikL) loodi 26. augustil 1999. aastal, selle asutajaliikmeteks olid SK Vabariigi Võllimees esindaja Rein Lepiku, SK Väike-Maarja Võllimees esindaja Raigo Valmsen, SK Julged esindaja Jüri Murumägi, FIE Valma Tamme talu esindaja Tarmo Männigo, FIE Ado Kosk eindaja Ado Kosk. Liidu esimeseks juhatajaks sai Jüri Murumägi.

2000. aasta märtsis esitas EKiikL-i juhatus Eesti Spordi Keskliidule avalduse liikmeksastumiseks ning 23. märtsil võetigi EKiikL ESK-i liikmeskonda. Samal aastal ühinesid Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja ESK ning kiikinguliidust sai seeläbi ka EOK täieõiguslik liige.

2003. aastal kinnitas EOK täiskogu spordiala liikmeskonda kuulumiseks vajalikud reeglid, mida Eesti Kiikingi Liit ei suutnud kahjuks täita ning 27, aprillil 2006 lõppes EKiikLi liikmelisus EOKis.

Sellest ajast peale on tehtud tööd ja nähtud vaeva kiikingu populaarsuse suurendamiseks ning uute klubide loomiseks, et ühel päeval taas EOKiga liituda.