EKiikLi Ajalugu

1998. aasta sügisel korraldas SK Vabariigi Võllimees võistlused, kus registreeriti esimesed kiikingurekordid. Need tulemused läksid ka Eesti spordi aastaraamatusse. Kuid selleks, et kiikingust saaks ametlik spordiala – et saaks korraldada Eesti meistrivõistlusi ja fikseerida rekordeid –, tuli moodustada spordialaliit.

Eesti Kiikingi Liit (EKiikL) loodi 26. augustil 1999. aastal, selle asutajaliikmeteks olid SK Vabariigi Võllimees esindaja Rein Lepiku, SK Väike-Maarja Võllimees esindaja Raigo Valmsen, SK Julged esindaja Jüri Murumägi, FIE Valma Tamme talu esindaja Tarmo Männigo, FIE Ado Kosk eindaja Ado Kosk. Liidu esimeseks juhatajaks sai Jüri Murumägi.

Aastate vältel on EKiikL-il olnud kaheksa juhatust (juhataja märgitud paksus kirjas, sulgude ees on üldkoosolekute toimumiste ajad, mil uus juhatus valiti, ning sulgudes on äriregistrisse kandmise aeg):

2000. aasta märtsis esitas EKiikL-i juhatus Eesti Spordi Keskliidule avalduse liikmeksastumiseks ning 23. märtsil võetigi EKiikL ESK-i liikmeskonda. Samal aastal ühinesid Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja ESK ning kiikinguliidust sai seeläbi ka EOK täieõiguslik liige.

2003. aastal kinnitas EOK täiskogu spordiala liikmeskonda kuulumiseks vajalikud reeglid, mida Eesti Kiikingi Liit ei suutnud kahjuks täita ning 27, aprillil 2006 lõppes EKiikLi liikmelisus EOKis.